TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : EU2017021517

EY-03 GERMANY-AUSTRAI-CZECH 8D BY (EY)

เริ่มต้นเพียง : 44,999 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 405 ครั้ง
เที่ยวยุโรป 3 ประเทศ !!! เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก
พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์ ประสาทนอยวานสไตน์-หมูบ้านอัสสตัท
ปราสาทครุมลอฟ-ปราสาทแห่งปราก (พร้อมอาหารชึ้นชื่อ !!!)
ขาหมูเยรมัน+ไส้กรอกเวียนนา+กูลาชชุป

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

ราคาเริ่มต้นเพียง 44,999.-