TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100748

NIKKO SENDAI AUTUMN NO.1 (NRT-HND)

เริ่มต้นเพียง : 42,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 326 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.15+1)
วันที่สอง : พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์(ทุ่งโคเชีย+ทุ่งคอสมอส)-
               สวนผลไม้ตามฤดูกาล(แอปเปิ้ล)-เมืองเซนได-ย่านอิจิบันโจ

วันที่สาม : หุบเขานารุโกะ - เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - 
               เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่  : ทะเลสาบโกะชิคินุมะ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ - เส้นทางอิโระฮะซากะ - 
             นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ - สถานีรถไฟอุสึโนะมิยะ

วันที่ห้า  เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ต อิรุมะ - ย่านชินจูกุ
วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50

 

 

NIKKO SENDAI AUTUMN NO.1
นิกโก้-เซนได-นารูโกะ-บันได-โตเกียว-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน 3คืน
พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ-สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์-สวนผลไม้ตามฤดูกาล(แอปเปิ้ล)-ย่านอิจิบันโจ
หุบเขานารุโกะ-เมืองมัตสึชิมะ-วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ-เส้นทางทะเลสาบบันไดอาซูมะ
ทะเลสาบโกะชิคินุมะ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ-เส้นทางอิโระฮะซากะ
นั่งกระเช้าอะเคจิไดระ-สถานีรถไฟอุสึโนะมิยะ-เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช-ย่านชินจูกุ
กำหนดวันเดินทาง :
1-6 พ.ย. 2560 *ตั๋วชุดใหม่*  >>>...รับได้ 14 ที่นั่ง
ราคา 43,900.- 
3-8 พ.ย. 2560  >>>...รับได้ 1 ที่นั่ง
ราคา 43,900.-