TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100751

SPECIAL JAPAN (NRTHND-NRT)

เริ่มต้นเพียง : 38,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 654 ครั้ง

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ (TG682 : 22.45-06.55+1) หรือ 
             สนนามบินนาริตะ (TG642 : 23.50-08.10+1)

วันที่สอง : ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค หรือ 
               เส้นทางเมเปิ้ลคาวากูจิโกะ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม : ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-พระราชวังอิมพีเรียล หรือ 
               ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ-ย่านชินจูกุ

วันที่สี่  วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ+ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบุย่า - 
            โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ หรือ โตเกียว เบย์ อควาไลน์+เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

วันที่ห้า  วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ  (TG677 : 17.25-21.55)  

 

SPECIAL JAPAN
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่ 5วัน3คืน
ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-ภูเขาไฟฟูจิ-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
หุบเขาโอวาคุดานิ-ย่านชินจูกุ-ศาลเจ้าเมจิ+ย่านฮาราจูกุ-ย่านชิบุย่า
เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village-วัดนาริตะซัน
ไฮไลท์พิเศษ!!!
เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ,ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ,โตเกียว เบย์ อควาไลน์
กำหนดการเดินทาง :
15-19 พฤศจิกายน 2560 >>>... รับได้ 2 ที่นั่ง 
จ่ายเพียง 38,900.- เท่านั้น
22-26 พฤศจิกายน 2560 >>>... รับได้ 10 ที่นั่ง
จ่ายเพียง 38,900.- เท่านั้น