TEL : 02 0150815 HOTLINE : 094 6396944

ติดต่อ YourDesignWorld จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00น.

Tour Code : JP2017100752

SPECIAL AUTUMN (NRT-HND)

เริ่มต้นเพียง : 39,900 บาท

จำนวนผู้เข้าชม : 360 ครั้ง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20+1)
วันที่สอง : วัดนาริตะซัน-โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต-โอชิโนะ ฮัคไค-เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา-
               โตเกียว เบย์ อควาไลน์-ประดับไฟGerman Village

วันที่สี่     : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2,900.-
วันที่ห้า  พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ
              - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจูกุ

วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG 661 : 00.20-04.50

 

 

SPECIAL AUTUMN
โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-คาวากุจิโกะ-ชมใบไม้เปลี่ยนสี 6วัน3คืน
วัดนาริตะซัน-โอชิโนะ ฮัคไค-เส้นทางเมเปิ้ล คาวากูจิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิ-หุบเขาโอวาคุดานิ
ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮารา-โตเกียว เบย์ อควาไลน์-ประดับไฟGerman Village
พระราชวังอิมพีเรียล-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ-ย่านฮาราจูกุ-ย่านชินจูกุ
กำหนดวันเดินทาง :
24-29 พฤศจิกายน 2560 >>>... รับได้ 2 ที่
30 พฤศจิกายน  - 5 ธันวาคม 2560 
>>>...
 รับได้ 16 ที่นั่ง
จ่ายเพียง 39,900.-